کرج، خیابان دانشکده، روبروی بانک مهر اقتصاد فروشگاه جام جم(تهرانی)

۰۲۶-۳۲۲۵۵۱۷۱ ؛ ۳۲۲۳۰۳۵۸-۰۲۶

0